Værdiløftet - vores unikke løfte om merværdi til dig

Bedst og billigst totalt set - det kan du få garanti for! - men kun hos acti-Chem!
 

  • Du bliver overrasket over de muligheder og forbedringer vi skaber for dig 
  • Du får en unik løsning, som du ikke kan få andre steder! 
  • Bakket op af en unik garanti - Værdiløftet - som heller ikke fås andre steder!
  • Uden at du behøver investere én eneste krone!
  • Bedre drift, lavere udgifter og bedre miljø - på én gang!
  • Du kan holde fokus på dine primære opgaver - vi hjælper dig med resten.
  • Én leverandør til at dække alle dine behov, med kompetent lokal support og service

 
Når vandbehandling bliver til vanebehandling, så går I glip af meget store værdier i jeres virksomhed. Tab af produktionskapacitet, tab af virkningsgrad, overforbrug af energi, vand og kemikalier samt dagligt tidsspilde, er blot nogle af de alvorlige konsekvenser, som en ineffektiv vandbehandling fører med sig.

Med kombinationen af fagrådgivning, specialkemi, anlægsteknik og driftshjælp - samlet i totalkonceptet Total Water Management - er acti-Chem p.t. den eneste leverandør på markedet, som kan tilbyde dig en sammenhængende løsning, som giver garanterede forbedringer, garanterede besparelser og garanterede miljøfordele. Vanen bliver brudt og de store værdier og forbedringer, som retmæssigt er jeres kommer derfor også til udbetaling!


Denne mærværdiskabelse lover vi, at du får. Og vi garanterer det også - som den eneste på markedet!

Det kalder vi vores Værdiløfte og det eneste der kræves, er, at du vælger en Helhedsløsning fra acti-Chem. Helhedsløsninger er alt-inklusiv-aftaler til en fast pris, hvor du får en samlet leverance af unikke produkter kombineret med rådgivning og hjælp til driften i det daglige. Helhedsløsningen foregår indenfor rammerne af en Total Water Management-aftale.

Med en Helhedsløsning kan du forvente, at du får nettobesparelser ud af løsningen, dvs. de penge som du sparer overstiger de udgifter, som du har. Vi plejer at kunne flerdoble denne gevinst til dig, konkret varierer det fra anlæg til anlæg.


For godt til at være sandt? Her er hvad du skal gøre.

Survey afklarer, hvor meget vi kan spare jer for.

Værdiløftet er spændende og helt unikt på markedet. Det rummer nogle fantastiske muligheder for dig og din virksomhed.

Derfor skal vi også blive lidt mere konkrete. For at kunne præsentere det konkrete Værdiløfte til jer i tal, skal I først igennem et kort forløb, hvor vi lærer noget mere om dit anlæg og de muligheder, som ligger skjult deri.

Dette forløb kalder vi Survey og det indbefatter, at vi bruger en halv eller hel dag ude på dit anlæg.
Her analyserer vi vandprøver, kigger på forbrugstal, inspicerer anlæg o.m.m. Man kan sige, at vi tegner en DNA-profil eller et fingeraftryk af jeres situation på dagen og bruger vores model til at estimere et konkret forløb - fremad og bagud.

Derefter præsenterer vi jer for, hvorledes vi kan ændre denne situation i positiv retning - du får altså jeres helt eget, unikke Værdiløfte.

Med dét i hånden får du en indsigt i jeres driftsforhold og et beslutningsgrundlag, som du ikke troede var muligt.

Fra første kontakt til resultatet af Survey foreligger kan der gå kun få dage. Og hvis du derefter ønsker at samarbejde med os, så kan du være i fuld, optimeret drift efter yderligere et par dage. Uden at investere én eneste krone!

OBS! Bemærk venligst, at vores garantistillelse afhænger af den samarbejdsform, som du vælger med os. Vi garanterer naturligvis altid for vores produkters primære effekt, men skal du opnå fuld garanti uden begrænsninger, så skal du indgå en Udvidet Total Water Management-aftale (UTWM) med os. Denne aftaleform har en udvidet garanti og du betaler separat for denne garantistillelse. Man kan sige, at den følger samme princip som en police med ansvar og kasko på en bil. De traditionelle TWM-aftaler er alt-inkl. aftaler, men hvor du selv står for en væsentlig del af opfølgningen. Vi rådgiver dig om hvad du bør gøre, men du skal så efterfølgende eksekvere. I den Udvidede Total Water Management aftale hæfter vi for meget mere - men du betaler også mere, jvfr. principperne om en udvidet police. I disse aftaleformer tilbyder vi at følge løsningen mere tæt op og aftalerne kræver i alle tilfælde installation af en række automatiserede overvågningsanlæg, som kobles op til internettet. Ved UTWM-aftaler får du også den største merværdi returneret - og denne aftaleform er anerkendt som værende den måde, man samarbejder omkring vandbehandling på i fremtidens førende virksomheder.

Kontakt os gerne allerede idag. Se mere om de reelle forskelle på udgiftssiden ved at klikke her.