Vand - nødvendigt men besværligt!

Uden vand intet liv siger man; levende væsener kun kan overleve såfremt de har vand til rådighed. Men i industriel sammenhæng så udgør vandet en direkte trussel! Vand er i sin naturlige form nemlig særdeles skadeligt for dine anlæg. Når du f.eks. opvarmer, afkøler, pumper, recirkulerer eller filtrerer vandet så dannes der i praksis altid en af flere af disse problemer: korrosion, belægninger, bakterievækst, vand- og energitab, forurening, produktionstab m.v.
Selvom du har overholdt alle normer og f.eks. blødgjort vandet, filtreret det, afluftet det e.l., så er det langtfra tilstrækkeligt. Vandet driver nogle naturlige fysiske og kemiske processer i dine anlæg, som du ikke helt kan stoppe eller undgå. Du kan dog få hjælp af acti-Chem til at forsinke og bremse disse ødelæggende processer i en sådan grad, at de ikke får konsekvenser for jer i praksis i det daglige.

Løsningen er, at vi sætter ind mod disse ødelæggende kræfter med veldokumenterede teknologier og metoder. Og vel at mærke på en sådan måde, at du samtidigt sparer energi og vand. Det er her, at acti-Chem's koncept er så unikt og derfor, at du opnår mere værdi sammen med os.

Der findes ingen smarte 'quick-fix' løsninger på disse udfordringer. Det er derfor du skal bruge acti-Chem og de ressourcer, som vi stiller til rådighed for dig. Prøv at se her hvilke udfordringer du står overfor:


Korrosion:
Korrosion kaldes også for tæring eller rust. Det medfører, at metallerne i dine anlæg nedbrydes. Metallerne 'bryder sig ikke' ikke om at være vandrør, kedler, køleanlæg, ventiler osv. Metallet venter kun på den mindste anledning til at vende tilbage til malmstadiet - og denne anledning kommer serveret ved hoveddøren i form af vandet! Vandet som buffermedie og dets indhold af elektrolytter (ioner, salte), oxygen (ilt), bakterier, partikler m.v. giver de ideelle betingelser - og så er processen skudt igang.

Korrosion koster samfundet ca. 4% af BNP, dvs. mange milliarder kroner hvert år. Korrosion kan med acti-Chem's produkter og metoder bremses så meget, at det slet ikke får indvirkning på dine anlæg i praksis. Det giver vi dig garanti for!


Belægninger:
Belægninger dannes når vand opvarmes, afkøles, cirkuleres, står stille, tilføres eller fjernes stoffer m.m. - kort sagt næsten altid! Uanset om du har forbehandlet vandet med filtre, blødgøring, omvendt-osmose e.l., så kan du få belægninger. Belægningerne stammer fra en udfældning af særlige problemstoffer i vandet. Når disse stoffer fælder ud sætter de sig som et isolerende lag på rør, vekslere, anlæg m.v.

Det er uhensigtsmæssigt af flere grunde. Dels fungerer belægningerne som isolatorer - dvs. de forøger dit energiforbrug og dermed dine udgifter og miljøpåvirkning. Dernæst er belægningerne farlige pga. risikoen for korrosion nedenunder selve laget. acti-Chem har udviklet en række virksomme teknolgier, der sikrer dine anlæg optimalt mod belægningsdannelser. Det får du også garanti for!


Bakterier:
Bakterier udgør en meget alvorlig trussel mod personalets og produktionsområdets sundhed og sikkerhed. Forkert vandbehandling er hvert år den direkte årsag til tab af store produktionsværdier og infektionsrisici. Det er især den livsfarlige Legionella-bakterie, som påkalder sig størst fokus. Hvis vandet ikke konstant er behandlet effektivt mod Legionella og andre bakterier, så løber I nogle helt unødige risici. I mange lande (bl.a. England, Tyskland, Frankrig og USA) er der decideret en lovgivning, der siger noget om hvad der skal gøres for at sikre driften mod bakterier.

acti-Chem's anti-legionella management-pakke indeholder alt hvad du behøver, for at være på den sikre side. Hele tiden! Vi leverer alt lige fra for-undersøgelser, til kemikalier og topmoderne anlægsteknik, der selv overvåger om anlægget er maximalt beskyttet. Også indenfor Legionalla-bekæmpelse vil du opdage, at de løsninger du får fra acti-Chem er langt foran alle andre. Igen med vores unikke garanti!


Forbrug af vand, energi og kemikalier:
Den konstante fokus på lønsomhed og optimering af produktionen fylder sikkert også meget i din hverdag. Hvis vandbehandlingen ikke er konstant i optimalt leje så risikerer du store ekstraudgifter på forbrug af energi, vand og kemikalier. Vi har mange eksempler hvor vi har for reduktion af bund-blæsning fra kedler med op til 95%, reduktion af afdræning fra køleanlæg på op til 75% og besparelser på energiforbruget på over 5%! Man tænker ikke lige over, at en forkert vandbehandling kan have så dramatiske konsekvenser på driftsudgifterne.

Lad acti-Chem rådgive dig om hvor du først skal sætte ind. På den måde får du hurtigst return-on-investment - og en meget sjovere hverdag!
Det giver vi gerne garanti for.


Miljøbelastning:
Når din vandbehandling ikke fungerer optimalt, så bruger du for meget energi, vand og kemikalier. Det vil sige, at din netto miljøpåvirkning bliver markant større end du havde forventet. Det medfører, udover store ekstraudgifter, også større CO2-udledning - og det giver et uønsket klimaaftryk og signalværdi i forhold til jeres miljøprofil. Udarbejder I "Grønt Regnskab" så er en sådan driftstilstand direkte uønsket.

Det er heldigvis helt unødvendigt at leve med disse problemer. Med en acti-Chem løsning sikres du, at anlæggene altid kører med mindst muligt ressourceforbrug - og dermed med mindst mulig miljøpåvirkning. Det kan du få garanti for - igen som det eneste sted på markedet!

Vi kommer hver dag på mange industrianlæg over hele Skandinavien. Med acti-Chem har du således en partner, som har god forståelse for dine behov og dine udfordringer i dagligdagen!

Vi forstår, at det ikke er den letteste opgave at være ansvarlig for drift, økonomi og miljøstatus ved kedelanlæg, køleanlæg, procesanlæg, energianlæg o.l.
Det er idag en endnu mere kompleks opgave end det nogensinde har været. Med det stramme, men helt nødvendige fokus der er på drift, udgifter, tid og miljø, mødes du med konstante krav om:

  • bedre, mere effektiv og mere sikker drift og produktion
  • maksimal oppe-tid og ingen driftsstop
  • lavere udgifter til energi, vand og kemikalier
  • lavere udgifter til reparationer og vedligehold
  • detaljeret dokumentation der viser, at tingene kører optimalt
  • mindre miljøpåvirkning, herunder især lavere udledning af CO2 og spildevand 
     

Vi tilbyder dig et unikt samarbejde, som udover at løse disse udfordringer optimalt også giver dig vidtgående besparelser og forbedringer (se mere på hovedsiden). Hermed når du træfsikkert i mål med dine opgaver - samtidigt med at du får en sjovere og lettere hverdag, hvor du kan holde dit fokus på det primære for dig.

Læs mere her om hvordan!