Specielt for kemiingeniører

Der er ikke så mange kemiingeniører i Danmark, der har industriel vandbehandling - til køl, kedel, fjernvarme og proces - som deres arbejdsfelt.
acti-Chem's stifter Thomas I. Clausen er selv uddannet kemiingeniør fra DTU (1989) og derfor har vi her medtaget en kort briefing til netop kemiingeniører, som til dagligt arbejder med disse discipliner. Du er måske rådgivende ingeniør, arbejder i kvalitetskontrollen eller er ansvarlig for produktions- eller miljøforhold, enten på virksomheden eller i en tilsynsmyndighed.

Via din uddannelse har du set hvordan videnskab og resultater hænger uløseligt sammen og du har fået indsigt i, at det meste kan forklares og forudsiges hvis man bare er analytisk nok. Du har også set, at mætningsligevægte, korrosionspotentialer, opløselighedsprodukter, Pourbaix-diagrammer, Nernst-ligninger o.m.a. er universelle love. Ingen tricks, alt kan forklares - helt ned til placeringen af det enkelte atoms elektroner!

Indsatsen for forskning og produktudvikling indenfor specialkemikalier til industriel vandbehandling foregår ikke indenfor landets grænser - og det har den aldrig gjort! Den drives i det væsentligste af vesteuropæiske (især tyske) og amerikanske kemikoncerner, som har ressourcerne og viljen til skabe nye produkter, som hele tiden bliver bedre og bedre. Højere effektivitet, lavere doseringsniveau og mindre og mindre miljøpåvirkning i produktets livscyklus er blot nogle af fordelene.

acti-Chem samarbejder tæt med de førende kemikoncerner i vesteuropa, hvor vi er med til at diktere udviklingen af nye produkter qua de helt specielle miljøhensyn, der hersker i netop vores region. Man kan sige, at vi taler både 'vores sprog' og 'deres sprog'. Resultatet er, at vi kan bringe de nyeste og bedst ydende produkter fra den globale scene frem til vores kunder lokalt - og således tilpasset de lokale forhold som er i vores region. Det har medført, at vi idag har et teknologisk forspring på mange områder, som vi stiller til rådighed og som kommer vores kunder til gavn hver dag!

Her er blot nogle af de fordele, som du får adgang til via et samarbejde med acti-Chem:

  • Omfattende kemiske analyser af vand- og faststofprøver (AAS, MS, IR, NMR, GC osv)
  • Mulighed for recepturindsigt i specialprodukter til brug for f.eks. livscyklusanalyser
  • Mulighed for detaildeklarering af spildevand eller udslip til jord og grundvand
  • Beregninger af ligevægtsforhold og modværge for udfældning, korrosion, bakterievækst m.m.
  • Beregninger af energibesparelser, netto og brutto klimapåvirkninger o.l.
  • Udvikling af specialprodukter til helt særlige anlægstyper og opgaver
  • Best-Available-Technology (BAT) og Green Chemistry implementeret
  • Omfattende dokumentation for driften i relation til beskyttelse, levetid og miljøstatus


Du er altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om teoretisk og praktisk kemi i relation til din virksomheds vandbehandling.