Komplette anlæg - mængdestyret

Mængdestyring betyder, at disse blødgøringsanlæg regenererer efter hvor meget vand, som har passeret. Anlæggene er forsynet med en intern vandmåler. Når tælleværket har registreret den maksimale vandmængde som kan behandles, skifter styringen automatisk om til regeneration og rensning. Hvis man har et anlæg med to kolonner, vil anlægget automatisk slå om til ny kolonne mens den anden regenereres. På den måde har man hele tiden blødt vand frem til forbrugsstedet. Klik her for at se hvilken controller-tilslutning, som skal vælges.
Enkeltkolonne anlæg er billigst men leverer hårdt vand, hvis der er vandforbrug under selve regenerationen. For konstant forsyning med blødt vand skal der altid vælges dobbeltkolonneanlæg. acti-Chem anbefaler altid dobbeltkolonne anlæg til industrielle applikationer (kølesystemer, kedelanlæg, fjernvarme og proces). Til opvaskemaskiner, kaffemaskiner og andre områder fra f.eks. catering-sektoren, kan enkeltkolonne anlæg dog være tilstrækkeligt, idet disse anlæg kan sættes til at regenerere f.eks. om natten.
preload spinner