Hvem sender vi ud til dig?

acti-Chem A/S, Bøgeskovvej 16, 3490 Kvistgaard                      tlf. 5614 4444 - info@acti-chem.dk

Du er vores vigtigste ressource

Som kunde er du vores vigtigste ressource. Uden dig og den forretning, som du vælger at tilbyde os, kan vi ikke eksistere.
Tilliden, som du viser os ved at lade os samarbejde om jeres vandbehandling gør vi derfor vores alleryderste for at honorere.

Det betyder i praksis, at du kan forvente at få besøg af veluddannede og engagerede mennesker, som brænder for opgaven hos dig.
De kender til dine behov og dine systemer og de vil gøre hvad der skal til for at indfri dine forventninger.


Vores koncept bygger på, at vi i nært samråd med vores kunder i de fleste tilfælde skal over-tage et aktivt medansvar for driften og de resultater, som skabes.
Det er reguleret nærmere i de konkrete kontrakter, som vi indgår med kunderne. Vi engagerer os derfor altid dybt i processerne og i produktionen, som involverer vand og vandbehandling. Da dette oftest hænger tæt sammen med kundernes primære indtjeningsgrundlag (uden korrekt vandbehandling ingen lønsom produktion) arbejder vi i det daglige med meget store værdier hos vores kunder - og derfor også med et meget stort og tungt ansvar, hvor vi ikke må svigte på noget tidspunkt.

En stor del af vores arbejde går derfor med
at servicere og vedligeholde processerne ude hos vores kunder. Er du kunde vil du i praksis opleve det som:

  • hyppige anlægsbesøg
  • detaljerede inspektioner
  • detaljeret on-site kemisk analyse af vandprøver
  • omfattende rapportering om driftsforholdene
  • optimering af delprocesser på stedet efter aftale
  • anbefalinger vedrørende eventuelle ændringer eller forbedringer


Derud over er den lokale medarbejder link mellem dig og hovedkontoret, så han kan sikre at alting ligefra produktleverancer til driften i praksis forløber til jeres fulde tilfredsstillelse. Altid!

Alle vores medarbejdere arbejder derfor meget selvstændigt med opgaverne fra dag til dag. Men de indgår også i et team, hvor man jævnligt mødes og udveksler erfaringer, tilføres nye kompetencer og arbejder mod den fælles ambition om, at vi skal være din foretrukne partner, når det drejer sig om industriel vandbehandling.


Medarbejderprofil - se hvad du kan forvente

Hos acti-Chem er vi af den overbevisning, at viden er det bærende element i den værdiskabelse, som vi kan tilbyde dig. Værdi for vores kunder giver værdi for vores medarbejdere og dermed også for virksomheden acti-Chem. Vi vil derfor konstant stræbe mod at forny vores viden og hele tiden være først på markedet med den nyeste og den bedste ydende teknologi og service.

Derfor satser vi primært på at tiltrække medarbejdere, som har et udtalt ønske om at blive en aktiv part i denne strategi.
Uddannelsesmæssigt ansætter vi derfor fortrinsvist medarbejdere med afsluttede tekniske uddannelser og derud over ser vi helst, at medarbejderen medbringer en erfaringsmæssig ballast på min. 3-5 år fra praktisk virke - og meget gerne indenfor vort forretningsområde eller områder beslægtet hermed. Desuden ønsker vi af vores medarbejdere, at de skal optræde punktlige, omhyggelige og udpræget service-mindede.
Selvstændighed og ansvarsbevidsthed er desuden nøgleord for medarbejdere i acti-Chem.


Hos acti-Chem ønsker vi, at vores medarbejdere hele tiden føler sig godt tilfredse og er udfordrede i deres hverdag. For os er det en simpel logik, for vi lever jo af at samarbejde med vores kunder. Nøglefaktoren i dette samarbejde er vores medarbejderes konstante engagement og kompetence. Det mener vi, at vi kan stimulere i positiv retning ved hele tiden at uddanne, støtte op om og belønne vores kolleger i alle funktioner. Alle medarbejdere tilbydes derfor løbende træning og coaching, så kompetencer skærpes og målsætningerne er klare. 

Det er vores medarbejderes engagement, der hver dag sikrer, at de rigtige produkter kommer frem i den rigtige kvalitet, at de bliver anvendt optimalt og at rådgivningen og kvaliteten af vores løsninger altid er excellent. Det er medarbejdernes konstante vilje og drivkraft til dette der sikrer, at vi altid kan holde, hvad vi lover dig som kunde. Når det sker, har vi tilfredse kunder og med tilfredse kunder er vores virksomhed, eksistens og fremgang sikret bedst muligt.

Så uanset om vi taler om back-office funktionen eller frontlinie teknikerne hos acti-Chem, så er de alle hjørnestenen i vores virksomhed og hele grundlaget for den tilfredshed og succes vi har opnået hos vores kunder gennem mange år.

Vi har derfor besluttet, at vi vil gøre rigtigt meget ud af faglig træning og support til vores medarbejdere, samt hurtigt give dem et ansvar og ejerskab for de opgaver, som de involveres i. Vi tror på, at man vokser med opgaven og vi belønner indsatsen i takt med, at resultaterne nås sammen.

Vi er en lille dynamisk organisation og derfor er tunge bureaukratiske processer ikke noget, vi beskæftiger os med. Vi vil i stedet hellere bruge alle vores kræfter på at pleje vores kunder samt udforske nye og spændende muligheder sammen.