Til dig som passer kedler

Maksimal sikkerhed, et godt arbejdsmiljø og en lettere hverdag!

Dette er nøgleordene for det samarbejde vi har med mange kedelpassere og fjernvarmefolk over hele landet hver dag.

Det er ikke noget vi selv har udtænkt, men resultatet af mange års lytning til hvad behovet og ønskerne er. Og hvis der er et enkelt sted hvor man skal lytte særligt efter, så er det når kedelpassere ytrer sig.

Kedler er anlæg under højt tryk og høj temperatur og det gør livet som kedelpasser potentielt farligt. Selv en meget lille fejl kan hurtigt få katastrofale følger. Er man så heldig, at fejlen ikke resulterer i en ulykke men kun et kedelstop, ja så er det alligevel bøvlet, dyrt og langvarigt under alle omstændigheder.

Derfor er der meget strenge krav og regelsæt til hvordan man driver et moderne kedelanlæg. Skærpede uddannelseskrav, skærpede driftskrav for 24-timers/72-timers vagtfri drift, øget fokus på dampens renhed og varmeproduktionen, samt meget mere. Det gør dagligdagen til en reel udfordring.

Hvordan kan vi så hjælpe dig med at gøre din hverdag som kedeloperatør lettere, samtidigt med at
sikkerheden og produktionen er sat i højsædet? Her er hvor vi bl.a. sætter ind:
 

Slut med manuel kemikaliehåndtering!
Vi leverer kun højteknologiske, flydende, doseringsklare specialkemikaler til dig. Du kan dosere direkte fra emballagen og glemme alt om at håndtere kemikalier, blande kemikalier selv, bøvle med doseringstanke, omrøring o.l. Det giver dig et langt bedre arbejdsmiljø og det er meget lettere i dagligdagen!

Af med låget på emballagen, ned med sugestudsen til doseringspumpen - og så kører du igen! Det hele tager kun 10 sekunder, 1-2 gange om måneden!!

Opfyld 24/72-timers kravene, levnedsmiddelkrav og kedelfabrikantens krav
Du får kun specialkemikalier, som er udviklet til de nyeste drifts- og sikkerhedskrav fra acti-Chem. Vi har endog specialkemikalier, som er tilpasset de enkelte kedeltyper, f.eks. dampgeneratorer, kanalrøgrørskedler, el-kedler og vandrørskedler. Når du anvender acti-Chem's teknologi vil din tilsynsførende myndighed også blive tilfreds og godkende driften uden anmærkninger, da produkter og egenkontrol er afstemt efter de aller nyeste krav. 
Alle vores specialkemikalier er iøvrigt levnedsmiddelgodkendte, USDA/GRAS, HACCP-godkendte m.m. hvor det er nødvendigt.

Nem og hurtig egenkontrol! Få test-kits og egenkontrol rapporter
Alle vores specialkemikalier kan du selv måle for og du kan nemt indregulere dem, så alle tallene passer som de skal. Vi har udviklet et enkelt og komplet kedelpasser-kit, som vi kalder Boiler-Check. Med dette kit kan du hurtigt og pålideligt måle alle parametre i dit kedelvand. Du får også en egenkontrol- rapport, som tilpasses dit anlægs særlige krav og værdier.
Desuden får du en "SOP"  fra os - en standard operationel procedure. Med den i hånden kan du selv indregulere alle værdier uanset hvad der sker i dit anlægs vandbehandling.
  
Hjælp i det daglige

Vi tilbyder dig et tæt samarbejde omkring din vandbehandling. Vi kommer jævnligt forbi og kan udtage vandprøver, som analyseres straks på stedet. Du får en detaljeret analyserapport i hånden og vi taler om værdier og muligheder. Vi hjælper dig også med indregulering så driften sikres og dit arbejde bliver lettere og sikrere.
 

Kun højteknologiske og veldokumenterede produkter - ingen tanniner e.l. hos acti-Chem!

Hos acti-Chem får du som nævnt kun de nyeste og mest avancerede specialprodukter til dit kedelanlæg. Tanniner og andre forældede produkter har aldrig været en del af vores produktsortiment. De har muligvis haft en lille berettigelse for mange år siden, hvor man ikke havde udviklet de nye typer, som findes idag. Men med nutidens viden og teknologi bør de ikke anvendes mere. I f.eks. Tyskland kan man ikke få godkendt et kedelanlægs drift, hvis det kører med tanniner. Det er der en grund til! Kontakt acti-Chem og hør hvordan du kan udfase dine tannin-produkter - og opnå meget store fordele og besparelser!