Energibesparende kølevand

Folder kølevand.pdf

En målrettet forskning og udvikling hen imod stadigt bedre virkende produkter med nye og flere specifikke fordele har muliggjort, at vi i dag kan tilbyde vores kunder en kølevandsteknologi, der indtager en særstilling på markedet.

  • Kalk- og faststofstabilisering selv ved ultrahøje opkoncentreringer og kontakttemperaturer
  • Perfekt korrosionsbeskyttelse for alle metaltyper
  • Kraftige biocideffekter uden at påvirke det eksterne miljø
  • Mulighed for store vandbesparelser i recirkulerende anlæg
  • Nyudviklede produkter til fosfor- og kvælstoffri drift ("P+N-fri")

Udover at sikre en maksimal beskyttelse af selve køleanlægget og det tilhørende produktionsanlæg er det vigtigt, at driften bliver så økonomisk som muligt. Lær mere om hvordan du via en moderne kølevandsbehandling kan minimere vand-, kemi- og energiforbruget betragteligt og dermed opnå betydelige besparelser. Uanset om du råder over åbne eller lukkede kølesystemer, er der ny viden at hente hos acti-Chem.