Brancher vi servicereracti-Chem tilbyder dig totalløsninger og produkter på et højt fagligt og etisk niveau. Og næsten uanset hvilken branche du tilhører, så har vi et godt forslag til dig og din virksomhed.

Vores løsninger finder du indenfor et bredt spektrum af industriel vandbehandling, uden at vi dog breder os over for meget. Vi går i dybden mere end i bredden. Så hvis du især har kedelanlæg, køleanlæg, fjernvarme-/kraftvarmeanlæg eller procesanlæg, så har du stor fordel i at samarbejde med os. Men også vandværker, spildevandsanlæg o.l. kan finde spændende nyt og hjælp i praksis hos acti-Chem.

Nedenfor ser du de teknologiområder, som vi især dækker indenfor individuelle brancher.

De anvendte forkortelser dækker over disse hovedkategorier:

ke = kedelvandsbehandling, alle former for kedelanlæg
= kølevandsbehandling, åbne og lukkede systemer
pv = procesvandsbehandling
kr = kemisk rensning
fv = fjernvarme- og kraftvarmevandsbehandling
sv = spildevandsbehandling
se = service og analytisk opfølgning
vt = vandtekniske anlæg og andet equipment

 

 

 

 

 

Branche eller industri acti-Chem leverancer
Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. fv, kr, se
Bilfabrikker ke, kø, pv, sv, vt, se
Bryggerier o.l. ke, kø, pv, sv, vt, se
Brød- og bagerifabrikker ke, kø, sv, vt, se
Cementindustri o.l. ke, kø, sv, vt, se
Farve- og lakfabrikker ke, pv, sv, vt, se
Fiske- og fiskehermetikfabrikker ke, kø, pv, sv, vt, se
Fjernvarmeværker, kraftvarme ke, kø, fv, sv, vt, se
Frugt- og grøntbehandling og -konservering ke, kø, pv, sv, vt, se
Gartnerier ke, sv, vt, se
Gas- og olieproduktion o.l. ke, kø, pv, sv, vt, se
Glas- og keramisk industri ke, kø, pv, sv, vt, se
Grafisk industri ke, kø, pv, sv, vt, se
Gummivareproduktion ke, kø, pv, sv, vt, se
Hospitaler o.l. ke, kø, vt, se
Hoteller, lufthavne etc. fv, kø, vt, se
Is- og chokoladefabriker ke, kø, sv, vt, se
Jern- og metalindustri ke, kø, sv, vt, se
Kemisk industri ke, kø, pv, sv, vt, se
Kommunale rensningsanlæg ke, sv, se
Konservesfabrikker ke, kø, pv, sv, vt, se
Korn- og foderstof o.l. ke, vt, se
Mejerier, mælkekondensering o.l. ke, kø, pv, sv, vt, se
Overfladebehandling o.l. sv, vt, se
Papirindustri ke, pv, sv, vt, se
Petfood-fabrikker ke, kø, pv, sv, vt, se
Pharmaceutisk industri ke, kø, pv, sv, vt, se
Plastindustri ke, kø, sv, vt, se
Protein- og stivelsesfabrikker o.l. ke, sv, vt, se
Skibsfart ke, kø, kr, sv, vt, se
Slagterier og kødforarbejdning ke, kø, pv, sv, vt, se
Sukkerfabrikker ke, pv, sv, vt, se
Tobaksfabrikation ke, kø, sv, vt, se
Vandværker sv, se
Vaskerier, tekstilindustri, farverier o.l. ke, sv, vt, se
Vaskeanlæg for transportenheder sv, vt, se

 

 


Kontakt os meget gerne med dine behov og ønsker.