Mission, vision, værdier

Vi arbejder målrettet med vores vision, mission og værdier. Nedenfor finder du vores forretningsmæssige "raison d'etre" (leveregler, der skal sikre vores berettigelse), som er blevet til efter en længere proces.Vision - her er vi på vej hen:

Vi ønsker at være kendt og husket som dem, der kan stille de største forbedringer for drift, totaløkonomi og miljø i udsigt for vores kunder - samtidigt med at der spares mange penge og vores kundes job bliver enklere i dagligdagen.

Vi vil udstede skriftlige garantier for, at disse løfter indfries hvor det er muligt. Vi vil derefter aktivt hjælpe vores kunder ude på deres anlæg med at nå disse mål og løbende dokumentere, at projektet er lykkedes 100%.

Når dette sker tror vi på, at vi opnår den højeste anerkendelse nemlig, at vores kunder vil anbefale os til andre. Med disse anbefalinger i bagagen er det vores mål, at blive den førende udbyder af højteknologisk vandbehandling til industrien i vores region.

 


Mission - sådan vil vi gøre det:

 


ACTICHEM ER SPECIALIST INDENFOR INDUSTRIEL VANDBEHANDLING OG LEVERER ET FØRENDE TOTALKONCEPT BESTÅENDE AF:
 

  1. FAGRÅDGIVNING
  2. INNOVATIVE SPECIALKEMIKALIER
  3. MODERNE VANDBEHANDLINGSANLÆG
  4. LOKAL DRIFTSASSISTANCE
  5. SERVICE VED BEHOV 

HERMED HJÆLPER VI VORES KUNDER MED AT EJE OG DRIVE KEDELANLÆG, KØLEANLÆG, FJERNVARME-/KRAFTVARMEANLÆG, PROCESANLÆG M.M., SÅ KORROSION, BELÆGNINGSDANNELSER, BAKTERIER, RESSOURCESPILD, FORURENINGER O.L. UNDGÅS EFFEKTIVT I HELE SYSTEMET. FOR VORES KUNDER ER DETTE ENSBETYDENDE MED STORE DRIFTSFORBEDRINGER, LÆNGERE LEVETID FOR DERES ANLÆG, STORE BESPARELSER SAMT EN LETTERE HVERDAG MED ET BEDRE INTERNT OG EKSTERNT MILJØ. VI ARBEJDER UDFRA ET DYBT FAGLIGT, ETISK OG PERSONLIGT ENGAGEMENT I ALLE DE LØSNINGER VI LEVERER!
  
 


Værdier som vi arbejder udfra:

Med acti-Chem som din partner kan du forvente en ærlig og seriøs tilgang til din opgave på et højt etisk niveau. At det ikke blot er tomme ord fremgår af vores værdier, som vi værner meget om. Det er bl.a. derfor, at vi kan bakke vores løsninger op med vidtgående garantier.

Vi har defineret vores nøgleværdier som et Vind-Vind-Vind paradigme for vores tre vigtigste interessenter: kunden, medarbejderen og virksomheden. Fællesnævneren er det grønne felt i figuren nedenfor - for kun i dette felt kan der skabes den ægte og langtdisholdbare merværdi for netop vores kunder, medarbejdere og virksomhed.

Vi arbejder derfor hver dag målrettet med at positionere vores kunder og os selv i det grønne område! Det lykkes i langt de fleste tilfælde. Kan det ikke lykkes, så siger vi selv fra.

Meget rammende kom værdisættet til at hedde "KEMi" - udfra forkortelserne K = kvalitet, E = engagement og Mi= miljø!