Cleantech, "BAT" og "Green Chemistry" - her og nu!Cleantech, eller renere teknologi, er en sammenfatning af de processer og metoder, der kan føre til en mere bæredygtig produktion. Det vil sige med anvendelse af færre ressourcer (især energi og vand) og med dannelse af mindre affald. acti-Chem's løsninger introducerer for alvor Cleantech i sammenhæng med den industrielle vandbehandling - som foregangsvirksomhed i vores region.

"BAT" er en forkortelse af Best Available Technology, som på dansk betyder 'Bedst Tilgængelige Teknologi'.

BAT er formuleret som et centralt element i dansk og international miljøbeskyttelseslov og den siger kort, at vi alle - både producenter og forbrugere - har en forpligtelse til at vælge den til enhver tid gældende bedste teknologi.

Med andre ord: findes det - og er det bedre - så skal det også bruges. Af os allesammen!

BAT lægger et dynamisk pres på os allesammen. Vi kan ikke læne os tilbage og lade stå til. Overalt på kloden er der et udviklingsarbejde igang, som stræber mod mere og mere ambitiøse mål i forhold til ægte miljøbeskyttelse. Således også indenfor specialkemi og udstyr til vandbehandling.

Hvis du vælger acti-Chem som din samarbejdspartner kan du trygt stole på, at BAT er en del af vores fælles platform - også mange år frem i tiden. Som ung kemiingeniørvirksomhed - stiftet i 1995 - er vi 'opvokset' med, at man skal opføre sig korrekt overfor miljøet. Qua vores partnerskab med nogle af europa's dygtigste kemikere er dette en naturlig del af vores hverdag.

Derfor er miljøbelastende produkter ikke en del af vores produktplatform eller strategi. Og med vores løsninger kan vi tage dig længere i den rigtige retning end nogen anden kan på markedet. Godt for dig, godt for økonomien og godt for miljøet.

Et andet spændende begreb indenfor fagområdet er "Green Chemistry" eller 'Grøn Kemi', som det kan oversættes til.

Der er her tale om et internationalt udbredt regelsæt, som definerer hvordan man udvikler kemikalier og processer, 
så spildet bliver mindst muligt, effekten størst mulig og miljøpåvirkningen samlet set mindst mulig.

Så uanset om der er tale om Cleantech, BAT eller Grøn Kemi så får du i acti-Chem en partner, der har forberedt sig hjemmefra, og som
allerede idag er istand til at føre de nyeste og bedste processer og produkter ind på din virksomhed. 

Er du interesseret i yderligere information om disse spændende emner er du velkommen til at kontakte os.