En kompetent partner og miljøteknologivirksomhed præsenterer sig

 • Stiftet i 1995 af dansk kemiiingeniør
 • Markedsledende og primær region Skandinavien
 • Nyeste produkter og viden hurtigt frem til dig
 • AAA-rated - din sikkerhed for en stabil partner
 • Fokus på helhedsløsninger, som skaber merværdi for dig
 • Landsdækkende serviceorganisation

   


  Først og fremmest mange tak for din interesse i acti-Chem. Vi vil her præsentere hvem vi er og - især - hvad vi kan gøre for dig.

  Opstarten: 

  acti-Chem A/S blev stiftet i 1995 af Thomas I. Clausen, som er kemiingeniør fra DTU og som fortsat er teamleder for en erfaren og engageret gruppe medarbejdere. Forretningsidéen var dengang at udvikle nye specialprodukter og totalkoncepter til den danske og skandinaviske industrisektor, hvor behovet for vandbehandling var størst. Metoden var at alliere os med nogle af de bedste kemikere i Europa og så sætte en helt ny dagsorden for vores region.

  Fokus blev lagt indenfor især kølevand, kedelvand, procesvand og fjernvarme. Et fokus der stadig fastholdes den dag idag udfra devisen: hellere i dybden end i bredden. 

  Baggrunden for opstarten var også, at vi opdagede, at der var en meget stor afstand mellem 'best-available-technology' og de løsninger, der blev leveret i Skandinavien. For kunderne blev der tale om tab af store værdier i form af reduceret virkningsgrad, tab af produktionskapacitet, samt et unødigt overforbrug af energi, vand og kemikalier. Og CO2 reduktioner via vandbehandling var der ikke så mange, der gik rundt og tænkte på dengang.

  Man kan sige at vi begyndte med at 'svømme mod strømmen'. Vores budskaber om nye produkter og løsninger, som ville tjene sig selv hjem mange gange via netop besparelser og forbedringer, var nyt for de fleste. Idag er situationen en anden! Strømmen er vendt, godt hjulpet på vej af krav om bedre lønsomhed i produktionen, stærkt stigende priser på energi og vand, samt øget fokus på at nedbringe den direkte og indirekte CO2-udledning. Efter at have svømmet mod strømmen i flere år har 'strømvendingen' betydet, at vi har opnået et væsentligt forspring i forhold til vores konkurrenter. Et forspring som kommer dig og din virksomhed til gode.  

  Idag

  acti-Chem er en velfunderet virksomhed (AAA-rated siden 2004) og fremstår idag som et attraktivt bud på din samarbejdspartner.
  Du får en
  ekspertvirksomhed, med 100% fokus på levering af højteknologiske og innovative totalløsninger, der imødekommer dine særlige behov. Du får branchens mest erfarne samarbejdspartner indenfor Energibesparende Vandbehandling og vi kan dokumentere resultater, som med sikkerhed vil interessere dig.
  Vi servicerer dagligt nogle af Skandinaviens største og mest kritiske anlæg indenfor fødevareindustri, kemisk industri, energianlæg m.m. En god grund til at vælge os er, at vi har set det meste, har den nødvendige videnskabelige ballast og kender dine behov. Derfor får du den rigtige i 'første forsøg', indenfor aftalen og uden spildtid!

  Du skal også vælge os, fordi du aldrig kommer til at stå alene med opgaven og fordi vi garanterer dig den bedste og totalt set billigste løsning. Derud over får du vidtgående garantier for reduktioner i forbrug af energi, vand og kemikalier - samtidigt med at den direkte og indirekte udledning af CO2 reduceres hos jer. Det matches ikke af andre i branchen!

  Du får også løbende en kompetent lokal assistance til at opretholde den højest opnåelige tekniske og miljømæssige standard for dine produktionsanlæg - til lavest mulige totale omkostninger! Og samtidig får du en lettere og mere problemfri hverdag, hvor du kan holde dit fokus på det vigtigste og det sjoveste for dig.

  Vores koncept, Total Water Management®, repræsenterer en spændende nyhed på markedet for industriel vandbehandling. For første gang er der skabt en leveringsform, som mere bygger på metodik og helhedsbetragtninger fremfor enkeltstående produktleverancer.

  Organisatorisk er acti-Chem idag etableret med egen landsdækkende salgs- og serviceorganisation, og vi er i gang med en udbygning på eksportsiden. Vi indgår desuden i et tæt udviklingssamarbejde med flere af Europas førende kemikoncerner indenfor vores fagområde, og kan i dag servicere vores kunder med en stærk organisation bestående af flere:
    -  ISO 9000 certificerede produktionsanlæg
    -  kemiske analyselaboratorier
    -  store lagre i Danmark og Norge

  acti-Chem har, takket været vores kunders udfordringer og loyalitet gennem årene, oparbejdet en betydelig ekspertise indenfor meget vidt forgrenede områder af den industrielle vandbehandling.

  Det er ikke mindst denne ekspertviden og dette erfaringsgrundlag vi i dag tilbyder at stille til rådighed for dig. Kombineret med vores engagement og evne til at følge projekterne lokalt op, sigter vi altid mod et langvarigt og tæt samarbejde med vores kunder. Vi ønsker at blive en del af dine indtægter og ikke af dine udgifter.

  Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om Energibesparende Vandbehandling og det udbytte, der kan ligge for netop dig og din virksomhed.

  Er du ikke allerede kunde hos acti-Chem, ser vi med glæde frem til at kunne byde dig velkommen.