Til dig, som bygger færdige anlæg

Uanset om du producerer kedler, køleanlæg, fjernvarmecentraler eller procesanlæg, så har du et ønske om at din kunde oplever en velfungerende drift fra første færd. Jo mere tilfreds din kunde bliver, jo større er chancen for at han vælger dig igen eller vil anbefale dig til sine kolleger.

Hos acti-Chem har vi været med på rigtig mange opstarter gennem tiden. Dér hvor det går allerbedst og hurtigst er også dér, hvor tingene er forberedt ordentligt fra starten. Her kan vi hjælpe dig sikkert frem mod målet, som bl.a kunne være på følgende områder:
 

  • Forundersøgelser og analyser
  • Design og beregninger
  • Ansøgninger til miljømyndigheder
  • Levering af alt til anlæggets vandbehandling - specialkemi og anlægsteknik
  • Hjælp til opstart og indkøring af anlæggets vandbehandling
  • Træning og uddannelse af din kundes driftspersonale, så egenkontrol og andre procedurer bliver indarbejdet

 
Når anlægget så er afleveret og klarmeldt til drift, så har du i acti-Chem en vedholdende og loyal partner. Vi sørger for at hjælpe din kunde med at køre anlægget, så der ikke opstår problemer eller afvigelser fra designforudsætningerne.
Det betyder, at han oplever en problemfri drift og lethed i hverdagen - noget som er med til at styrke hans opfattelse af en fejlfri leverance.
 

  • Løbende anlægsbesøg med onsite analyse af vandanalyser
  • Hjælp til indregulering og optimering
  • Omfattende dokumentation og rapporter, som viser anlæggets konkrete tilstand
  • Medvirken ved anlægsinspektioner


Kontakt os gerne allerede idag. Jo tidligere vi er koblet på dit projekt, jo hurtigere og enklere bliver forløbet og jo flere penge vil du spare.