Er du rådgivende ingeniør?

Som rådgiver skal du hele tiden sætte dig ind i mange forskellige områder, for at være på forkant
med kundernes behov og krav.

Når det drejer sig om industriel vandbehandling, vandkemi og lignende problemstillinger, så kan du hente den nyeste viden samt veldokumenterede og afprøvede teknologier hos acti-Chem.

Vi kan bl.a. assistere dig på følgende områder:
 

  • valg af bedst tilgængelige teknologi
  • detaljerede kemiske beregninger
  • opstilling af måle- og analyseprogrammer
  • energi- og vandbesparelsesforslag
  • miljødokumentation
  • surveys og analysearbejde


Som rådgiver har man et særligt tungt ansvar, som også er stadfæstet i loven. Det såkaldte rådgiveransvar nødvendiggør, at du som rådgivende ingeniør skal alliere dig med de bedste kræfter - både når det drejer sig om akademisk baggrund og når det drejer sig om udførsel i praksis. Her kan acti-Chem være lige den, som du søger.

Antallet af sager om rådgiveransvar er stigende

Ifølge oplysninger fra advokatfirmaer bliver der stadig flere sager om rådgiveransvar. Det skyldes at brugerne bliver mere og mere opmærksomme på mulighederne for at drage deres rådgivere til ansvar. Der er samtidig en stigende tendens til, at man i erstatningssager ud over de direkte involverede parter også inddrager medvirkende rådgivere for at dække sig bedst muligt ind. Det er en udvikling der betyder, at man skal sørge for at have adgang til nyeste viden inden for alle felter.

Med acti-Chem som din assistent og din formidler af nyeste viden kan du være mere sikker på, at dine løsninger vil skabe tilfredshed hos dine kunder - og at dine kunder også vælger dig næste gang, fordi de oplevede et problemfrit projekt fra start til slut.