"De 10 Bud"

Vi giver dig her "De 10 Bud" - en 10-punkts checkliste som du kan forholde dig til -
og som du især skal forholde din leverandør til - inden du træffer dit valg om hvem du vil overlade dit produktionsapparat til.
Det tager nu kun 10 minutter at få dannet sig et billede af hvem du skal samarbejde med - det er bedre end at bladre i brochurer eller se på hjemmesider.

Billige priser kan virke tillokkende på os allesammen ved første blik. Men 'billigt' findes bare ikke - og slet ikke hvis kvaliteten og opfølgningen skal være iorden. Hvad koster 'billigt' reelt at bruge alt inkl. i forhold til ovenstående garantier? Se mere her.

§1: Stil krav om lokal kompetence
Har din leverandør de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer - indenfor relevante kemiske fagdiscipliner - lokalt i sin organisation og tæt på dig (dvs. ikke bare i form af en ukendt samarbejdspartner et sted i udlandet)? Og hvor mange medarbejdere med erfaring og kompetence har din leverandør, som kan stille lokalt op hos dig indenfor få timer når der er behov?

§2: Stil krav til produkterne
Har din leverandør den nødvendige bredde og dybde i sit produktsortiment - og kan du få dine produkter leveret fra dag til dag?

§3: Stil krav til referencer
Hvor stor en markedsandel har din leverandør og hvor mange større referencer - med kritisk drift - kan fremvises?
Bed om tre referencer hvor alt ovenstående er opfyldt. Tag herefter en snak med dine kolleger på disse tre refencevirksomheder.

§4: Stil krav om åbenhed
Vil din leverandør udlevere recepturdata for specialkemikalier til risikovurderinger og miljøredegørelser?

§5: Stil krav om garantier
Bed om skriftlige garantier for det totale udgiftsbillede, dvs. udover kemiforbrug og service også tal for energi- og vandforbrug.
Bed om skriftlige garantier for den reelle beskyttelse og levetidsforlængelse for dine anlæg. Bed om garantier for opretholdelsen af din produktions oppe-tid? Hvilken økonomisk kompensation kan din leverandør eventuelt stille op med?

§6: Stil krav til opfølgningen
Kan din leverandør tilbyde en hyppig, tilbundsgående analytisk-kemisk opfølgning og hjælp lokalt ude hos dig?

§7: Stil krav til soliditeten
Ser regnskabstallene fornuftige ud og er der en lang historik med konsolidering? Og er du sikker på, at der er økonomisk rygdækning hvis uheldet skulle være ude hos dig? Hvor længe har din leverandør været aktiv indenfor dette højt specialiserede fagområde (kemisk vandbehandling)? Og er produktansvarsforsikringen udvidet?

§8: Stil krav til miljøet
Hvilke skriftlige garantier kan du få for dine anlægs virkningsgrad, vand- og energiforbrug samt totale CO2-belastning?

§9: Stil krav til dokumentationen
Hvilket bagland får du adgang til i form af analyselaboratorier, kvalitetssikring, udviklingsmuligheder og dokumentation?

§10: Stil krav om pengene tilbage
Bed om skriftlig garanti for den totaløkonomi, som du er blevet lovet alt inklusive. Aftal konkret en økonomisk kompensation hvis det ikke indfries!