Dansk English

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Boiler-Tec 206 N alfa disp

Du skal være logget ind for at kunne se priser og lave bestillinger.

 

Anvendelsesområder

Systemvandet i industrielle anlæg indeholder oftest mineralske stoffer, som  har en naturlig tendens til at danne belægninger i form af  hårde aflejringer på kedelanlæggets indre overflader. I kedelanlæg kendes dette f.eks. fra belægninger dannet på grund af svigtende forbehandling anvendelse af pulverformige kemikalier etc. Fra køleanlæg, procesanlæg, autoklaver o.l. kendes tilsvarende forhold.

Typisk er der i belægningen tale om kemiske forbindelser dannet af især calcium, magnesium og jern, samt phosphat, silikat (kisel), sulfat (gips) hydroxid og carbonater.

Resultatet bliver en isolerende og farlig belægning, som forringer anlæggets virkningsgrad, forøger drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt forringer anlæggets levetid betragteligt. Især i kedelanlæg kan der opstå fare for lokale overhedninger under denne belægning, hvilket kan føre til materiale sprængninger og havari.

På en yderst skånsom og enkel måde kan denne belægningsdannelse nu fjernes med Boiler-Tec 206N Alfa-Disp. Ved at kombinere specielle syntetiske, med kemisk set veldefinerede polymerforbindelser kan belægningen opløses – vel at mærke uden at anlægget tages ud af drift!!!


De specielle indholdsstoffer i Boiler-Tec 206N Alfa-Disp adsorberes på belægningens krystalagtige overflade hvorefter gitteret skubbes fra hinanden og løsnes i ekstremt små partikler, som fjernes via bundblæsningen, afdræningen e.l.

 

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.
 

Mine tags

Hvis du logger ind, kan du tagge produktet.